Telefon: (236) 444 424 / 2900  | Email: yavuz.kececi@gmail.com

MEME REKONSTRÜKSİYONU

Meme kadın vücudunun en önemli kısımlarından biridir ve kadının estetik bütünlüğünü tamamlar. Memeler kadının güzelliği ve çekiciliği ile anne olma ve emzirmenin sembolüdür. Bu nedenle meme dokusu, hem şekil hem de fonksiyonları açısından kadınlar için çok önemli olup ikincil seks organı olarak kabul edilmektedir. İdeal ölçüde ve şekilde memelere sahip bir kadın daha özgür, daha rahat

Meme kanseri ameliyatı sonrası

ve sosyal ilişkilerde daha aktiftir.  Düzgün şekil ve büyüklükteki memeler kadınlarda öz güvenli ve mutlu bir yaşantının sağlanmasında önemli rol oynarlar. En sık olarak mastektomi ameliyatı (kanser nedeniyle meme dokusu alınması) meme kaybı nedenidir. Tek veya çift taraf meme kaybı olan kadınlar psikolojik olarak  etkilenmekte, giysi seçiminde ve cinsel hayatta sıkıntılar yaşayabilmektedirler. Bu durum kadını depresyona sokabilmektedir.

Son yıllarda gelişen cerrahi teknikler ve başarı sonuçlar, bu kadınların eksik meme dokusunun yeniden oluşturulması (meme rekonstrüksiyonu) ameliyatını giderek artan oranda istemesine ve yaptırmasına neden olmaktadır.

Meme rekonstrüksiyonu kimlere yapılabilir?
Meme kaybı olan, genel sağlık durumu meme onarımı ameliyatına uygun her kadına meme rekonstrüksiyonu yapılabilir. Memesi alınmış kadınların büyük çoğunluğunda meme rekonstrüksiyonu için tıbbi bir engel yoktur.

Meme rekonstrüksiyonunun meme kanseri ile etkileşir mi?
Meme rekonstrüksiyonunun, meme kanseri tekrarlaması üzerine bilinen bir etkisi yoktur. Eğer planlama iyi yapılırsa tedavide yapılacak radyoterapi (ışın tedavisi) ya da kemoterapi ( ilaç tedavisi) de meme rekonstrüksiyonundan etkilenmez.
Meme kanserinin takibinde kullanılan yöntemler, meme onarımı sonrası da uygulanabilir. Fakat, meme protezi( silikon) ile rekonstrüksiyon yapılan hastalarda takip için mamografi yerine MRG incelemesi daha uygun olmaktadır.

Meme rekonstrüksiyonu mastektomi sonrası ne zaman yapılmalıdır?
Erken onarım: Meme rekonstrüksiyonu mastektomi ile aynı anda yapılabilir. Meme kanserinde erken tanı oranının artmasıyla “anında rekonstrüksiyon” daha sıklıkla uygulanmaya başlamıştır. Mastektomi ile aynı ameliyatta meme onarımı yapıldığında ameliyat sonrası hastanın psikososyal uyumu açısından daha başarılı olmakta ve rekonstrüksiyon için fazladan bir ameliyat uğraşısını ortadan kaldırmaktadır. Anında rekonstrüksiyon cerrah için daha kolay olabilmekte, estetik sonuçlar daha iyi olmaktadır. Dezavantajı ise iyileşme sürecinin daha uzun olmasıdır.

Geç rekonstrüksiyon: Genel cerrahın  önerisi ya da hastanın talep etmemesi, hastanın aşırı kilolu olması, sigara kullanımı, yüksek tansiyonu bulunması ve uzun bir ameliyata uygun olmaması  gibi nedenlerle meme rekonstrüksiyonu aynı seansda yapılmayabilir. Bazı hastalarda, hastalığın nispeten daha ileri olduğu düşünülüyorsa, meme kanseri ameliyatıyla hastalığın kesin evrelendirilmesi ve radyoterapi planlanması daha uygun olabilir.

Protez ile meme rekonstrüksiyonu
Protez ile meme rekonstrüksiyonu

Meme rekonstrüksiyonu 2 ana yöntemle yapılmaktadır:

  1. Protez

  2. Hastanın kendi dokusu

1. Protez ile meme onarımı: Meme bölgesine protez yerleştirilerek meme onarımıdır. Genellikle iki aşamalı bir işlemdir. Çünkü meme alınan alan yeterli büyüklükte bir protezi almak için yeterli derialtı yuva yoktur. Bu durumda ilk aşamada doku genişletici hedef alana yerleştirilir ve serum ile haftalar içinde yavaşça şişirilerek o bölgenin genişlemesi sağlanır.  Planlanan protez için yeterli büyüklükte bir yuva oluşturulduğunda, ikinci aşama ameliyat yapılarak

doku genişletici çıkarılır. Kalıcı meme protezi yerleştirilerek işlem tamamlanır.

Bu yöntemde ameliyat süresi yaklaşık 1-2 saat arasında değişir. Ameliyatın daha kolay olması, nispeten güvenli bir rekonstrüksiyon seçeneği olması nedeniyle en sık uygulanan yöntemdir.

Protezle meme onarımı hangi hastalara uygulanabilir?

  • Uzun süreli cerrahiye uygun olmayan

  • Vücudunun başka bir bölgesinin opere edilmesini istemeyen

  • Kısa sürede iyileşerek İş başı yapmak isteyen hastalarda

  • Meme dokusu alanı yumuşak ve esnek ise, gergin ve enfekte değilse,

  • Koruyucu mastektomi yapılmışsa,

  • Çift taraflı meme rekonstrüksiyonu yapılıyorsa,

  • Simetriyi sağlamak için diğer memeye cerrahi uygulanacaksa,

  • Memeye radyoterapi uygulanmamış ise

Bu yöntemin dezavantajları, estetik olarak iyi sonuç vermeme riski, enfeksiyon riski, cilt nekrozu riski, kapsül oluşma riski, kayma ve asimetri olması olarak sıralanabilir. Radyoterapi de yapılan hastalarda bu risk daha fazladır.

Çift lümenli ayarlanabilir implantlar: Meme rekonstrüksiyonu protez ile yapılacak ancak tek seansta tamamlansın isteniyorsa ve yuva yeterli değilse, kalıcı bir doku genişletici (Becker protez) kullanılabilir. İç kısmında serum fizyolojik ile şişirilebilen bir boşluk ve dış lümeninde  silikon jel bulunur. Ameliyattan sonra istenilen büyüklüğe göre iç kısım serum fizyolojik ile yavaşça şişirilir ve yerinde bırakılır. Ancak memeye yeterli projeksiyon (kabarıklık) verememektedir.

Meme rekonstrüksiyonunda yağ enjeksiyonu: Son yıllarda yağ alma yöntemiyle alınan yağların vücudun farklı yerlerine verildiğinde burada canlılıklarını koruyabildikleri gösterilmiştir. Meme rekonstrüksiyonunda yağ enjeksiyonu giderek artan oranda kullanılmaktadır. Sadece yağ enjeksiyonu ile meme rekonstrüksiyonu yapmak mümkün değildir. Ancak özellikle protez ile yapılan meme rekonstrüksiyonunda sıklıkla kullanılmaktadır ve oluşan memenin çok daha doğal görünümde olmasını sağlamaktadır.

2. Hastanın kendi dokusuyla meme rekonstrüksiyonu: Hastanın kendi vücudunun alınan cilt, yağ ve kas doku (otojen doku) ile meme oluşturma işlemidir. Otojen dokuyla meme rekonstrüksiyonunun en önemli avantajı hastanın kendi dokusundan olması dolayısıyla memenin daha doğal görünmesi ve proteze bağlı kapsül oluşumu, cilt kaybı, değiştirme gereksinimi gibi risklerin olmaması ve enfeksiyon riskinin daha düşük olmasıdır. Ancak son yıllardaki cerrahi tekniklerin gelişimi, biriken büyük bilgi birikimi ve protez teknolojisindeki ilerlimiliri bağlı olarak bu tip olumsuz durumların oranı önemli ölçüde azalmıştır.

Otojen doku ile meme rekonstrüksiyonu için farklı seçenekler vardır. En sık uygulanan karın bölgesinden yapılan TRAM flep ile  sırt bölgesinden yapılan latissimus dorsi flebidir.

TRAM flep ile meme rekonstrüksiyonu
TRAM flep ile meme rekonstrüksiyonu

TRAM flep

TRAM (transvers rektus abdominis myokütan) flep yönteminde karında göbek altı bölgesinde deri, derialtı yağ ve kas dokusu blok halinde kaldırılarak meme rekonstrüksiyonu yapılırnda kullanıldığı bir yöntemdir. Ameliyat sonrasında sezeryan ameliyatının daha uzunu şeklinde yatay bir yara izi karın alt bölgede kalır.

Hasta seçimi:
-Kendi dokusu ile meme onarımı isteyen,

-Uzunu iyileşme sürecine moral olarak hazır olanlar

-Protez ile onarıma iyi bir aday olmayan,

– Karın alt bölgesinde yeterli dokusu bulunan,

-Daha önce karın ameliyatı geçirmemiş olan,

-Daha önce protez ile meme rekonstrüksiyonu başarısız olan,

-Aşırı şişman olmayan,

-Uzun süre anestezi için genel durumu uygun olan,

-Sigara içmeyen,

-Diyabet hastalığı olmayan kadınlar, karın dokusundan meme rekonstrüksiyonu için ideal adaylardır.

Karın yüzeyel dokusundan elde edilen bu flep mikrocerrahi gerektiren veya gerektirmeyen farklı yöntemlerle meme rekonstrüksiyonunda kullanılır. Karın bölgesi doku, ciltaltında karından memeye doğru bir tünelden meme oluşturulması planlanan bölgeye çevrilir ve meme şekli verilir. Dokunun alındığı bölge ise karın germe ameliyatında olduğu gibi uygun dikiş yöntemleriyle kapatılır.Çoğu hasta için fazla karın dokusundan kurtulmak estetik açıdan bir avantaj oluşturur. Ameliyat süresi kullanılan tekniğe göre 6-10 saat arasında değişir.

Ancak bu yöntemde obez, sigara içen ve diyabetik hastalarda yara iyileşme problemleri, memeyi oluşturan flepde beslenme problemleri, yağ nekrozu, karın bölgesi fıtıklaşmaları görülebilecek komplikasyonlardır.

Latissimus dorsi ile meme rekonstrüksiyonu
Latissimus dorsi ile meme rekonstrüksiyonu

Latissimus dorsi kası ile meme rekonstrüksiyonu:

Sırt bölgesinde bulunan latissimus dorsi kası, üzerindeki deri ile beraber veya tek başına meme oluşturulması için kullanılabilir. Bu yöntemde memeyi örtecek yeterli doku oluşmasına rağmen, memeye yeterli dolgunluk veremez. Bu nedenle çoğunlukla meme protezinin üzerini örtmede kullanılır. TRAM flebe göre iyileşme süresi daha kısa olup hastalar bu ameliyatı daha kolay tolere ederler. Ancak dolgun bir meme görünümü oluşturması için proteze gereksinim göstermesi en önemli dezavantajıdır. Diğer bir dezavantajı sırt bölgesinde kamuflajı zor bir iz bırakmasıdır. Ancak çoğu hastada zamanla izler oldukça soluklaşır.

Meme rekonstrüksiyonu sonrası iyileşme süreci:

Meme protezi ile meme rekonstrüksiyonu yapıldıysa hastanede yatış süresi 1-3 gün, hastanın kendi dokularıyla onarımda ise yatış süresi 4-7 gündür. Protez ile onarımda günlük hayata dönüş birkaç gün içinde olmasına rağmen, otojen doku ile meme onarımı sonrası karın bölgesi hassasiyet ve gerginlik en az 10 gün sürer. Hastanın fazla efor istemeyen günlük aktivitelerini yapar hale gelmesi 10 gün civarında olmasına rağmen, ağır kaldırma, egzersiz ve cinsel ilişki gibi aktivitelerden 4-8 hafta süresince kaçınmalıdır.

Ameliyat sonrası meme dokusu içinde ve verici sahada ‘dren’ adı verilen hortumcuklar vardır. Yaranın izlenmesiyle, sıvı ve kan birikmesinin azalmasıyla genellikle 2-3 günde bu drenler çıkarılır. Drenler çıkarıldıktan sonra hasta banyo yapabilir. Pansumanlar 7-15 gün devam edebilir.

Otojen doku ile onarımlarda flepte kısmi kayıp olursa geç dönemde revizyon denilen ikinci bir ameliyat gerekebilir. Bu ameliyat sadece onarılmış meme üzerinde, memeyi şekillendirmek için yapılan ve görece kolay bir ameliyattır.

Uzun süreçte meme dokusunun varlığı, ameliyata bağlı olan zorlukları unutturur. Hastaya kanser hastalığı psikolojisnden çıkma mutluluğu verir ve hastaların kendine güveni artar.

Meme rekonstrüksiyonu sonrası simetriyi sağlamak için eğer karşı taraf memesi çok büyük ve sarkık ise karşı taraf memeye küçültme-dikleştirme ameliyatı yapılabilir.

Meme ucu:

Meme ucu ve çevresindeki renkli kısım olan areola dokusu olmadığında oluşturulan meme tam bir meme görüntüsünde değildir. Yeterli hacimde meme oluşturma işlemi tamamlandığında meme ucu yapımı planlanır. Farklı yöntemlerle meme ucu ve areola oluşturulabilmesi mümkündür. Meme ucu genellikle lokal anestezi altında çeşitli yöntemlerle oluşturulur. Bazı hastalar sutyenlerini dolduran yeterli büyüklük ve şekildeki meme dokusu varlığını yeterli bulmakta ve meme ucu oluşturulma işlemini talep etmemektedir.

Okuduklarınızla İlgili Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir