Telefon: (236) 444 424 / 2900  | Email: yavuz.kececi@gmail.com

ONARIM CERRAHİSİ – REKONSTRÜKTİF CERRAHİ

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi sadece estetik cerrahi ile uğraşmaz. Aynı zamanda doğumsal veya sonradan edinilmiş doku kayıplarının, şekil ve işlev bozukluklarının giderilmesini, vücut görünümünün düzeltilmesini hedefleyen bir cerrahi uzmanlık dalıdır. Görünümü bozulmuş ya da işlevini kaybetmiş bir organın kabul edilebilir bir görünüm kazanması ve işlevsel hale getirilmesi için, temel cerrahi prensipler doğrultusunda onarım yapılmaktadır. Plastik, “şekillendirmek”, “bir kalıba uydurmak” anlamlarına gelen, Yunanca “plastikos” tan gelen bir sözcüktür. Rekonstrüktif ise “yeniden yapmak” anlamına gelen Latince kökenli bir sözcüktür.

Çocuklarda dudak-damak yarıkları, doğum lekeleri, kepçe kulak, el anomalileri, parmaklarda yapışıklık, fazla parmak gibi doğumsal şekil bozuklukları; gençlerde meme deformiteleri, meme yokluğu, burun deformiteleri, çene şekil bozuklukları gibi gelişim bozuklukları; orta ve ileri yaşlarda ise şeker hastalığına veya devamlı yatmaya bağlı oluşan kronik iyileşmeyen yaraların tedavisiyle ilgilenir. Hayvan ısırması, trafik ve iş kazaları, yanık, deri tümörleri tüm yaş gruplarında görülen ve rekonstrüktif cerrahi uygulanarak tedavi edilen problemlerdir.

Nedeni ne olursa olsun, vücudun herhangi bir tarafındaki deri, deri altı, kas ve kemik dokularını içeren kayıpların onarımı, eksik doku ve organların tamamlanması veya görünüm ya da işlev bozukluğuna yol açan istenmeyen fazla dokuların vücuttan uzaklaştırılması için plastik cerrahi ameliyatları uygulanır. Hedef, vücudun işlevsel ve estetik bütünlüğünün sağlanmasıdır.