Telefon: (236) 444 424 / 2900  | Email: yavuz.kececi@gmail.com

ESTETİK CERRAHİ

Estetik cerrahi veya diğer adıyla kozmetik cerrahi vücudun normal yapılarının, kişinin görünümünü güzelleştirmek ve kendine güvenini artırmak amacıyla yeniden şekillendirilmesi girişimidir. Estetik cerrahide temel cerrahi teknik ve prensiplerine sadık kalınarak bir doku veya vücudun bir bölgesinin görünümünün daha güzel bir hale getirilmesi hedeflenir.

Güzellik tarih boyunca önemsenen ve üzerinde sıklıkla konuşulan bir konudur. Ancak son zamanlarda gelişen teknoloji ve değişen koşullar nedeniyle, görsel algılama ve güzellik önceki dönemlere göre çok daha fazla bir önem kazanmıştır. Hemcinslerine ve yaşıtlarına göre daha iyi görünüme sahip olmanın, kişiye birçok konuda avantajlar sağladığı günümüzde kabul edilen bir gerçektir.

 Vücudumuzu oluşturan unsurların düzgün ve birbirleriyle uyumlu olarak güzel görünmesine estetik bütünlük diyebiliriz. Gelişen cerrahi teknikler ve oluşan büyük bilgi birikimi estetik cerrahide önemli gelişmelere neden olmuştur. Estetik cerrahi girişimlerden sonra görsel alanda sağlanan ilerlemeyle kişinin kendine güveninde önemli oranda artma olmakta ve buna bağlı olarak yaşamının birçok alanında olumlu yansımaları görülmektedir.

Estetik cerrahinin sanat olduğuna dair doğru olmayan bazı iddialar vardır. Sanatın herkes tarafından kabul edilen net bir tanımı olmasa da bir duyguyu yaşayan insanın-sanatçının, o duyguyu bilerek ve isteyerek yaratıcı bir şekilde dışavurumu olarak tanımlanabilir. Sanatçının ruh hali istikrarlı olmayabilir ve ruhundaki dalgalanmaları gösterecek şekilde abartılı denebilecek ürünler verebilir. Halbuki estetik cerrahide ruh halimiz değil, bilimsel veriler ve temel cerrahi prensipler ile karar verip uygulama yaparız. Devamlı şekilde kendi yaptığımız ve meslektaşlarımızın yaptığı ameliyatların erken ve geç dönem sonuçlarını inceler, aramızda tartışır, bilimsel kaynakları düzenli olarak takip ederiz. Böylece sonucu belirleyen etkenlerin önemini bilimsel olarak saptarız. Sonuç olarak estetik cerrahi sanat olmayıp bilimsel kanıtlara dayanarak operasyonların yapıldığı bir cerrahi disiplindir.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanları toplumda kısaca Plastik Cerrah veya Estetik Cerrah olarak isimlendirilir. Ancak bu farklı isimlendirmeler maalesef “medikal estetik hekimi” veya “fasiyal plastik cerrah” gibi esasında olmayan uzmanlık isimleriyle bazı hekimlerin kendini Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı gibi göstermesine neden olabilmektedir. İçinde “plastik cerrahi”veya “estetik cerrahi” ibareleri geçen başka bir uzmanlık alanı yoktur. Hastaların estetik cerrahi müdahale öncesi mutlaka hekiminin uzmanlığını sorgulaması, onarılamayacak sorunları önceden önlemek için çok önemlidir.