Telefon: (236) 444 424 / 2900  | Email: yavuz.kececi@gmail.com

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Nedir?


Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi doğumsal veya sonradan edinilmiş doku kayıplarının, şekil ve işlev bozukluklarının giderilmesini, vücut görünümünün düzeltilmesini hedefleyen bir cerrahi uzmanlık dalıdır. Görünümü bozulmuş ya da işlevini kaybetmiş bir organın kabul edilebilir bir görünüm kazanması ve işlevsel hale getirilmesi için, temel cerrahi prensipler doğrultusunda onarım yapılmaktadır. Plastik, “şekillendirmek”, “bir kalıba uydurmak” anlamlarına gelen, Yunanca “plastikos” tan gelen bir sözcüktür. Rekonstrüktif ise “yeniden yapmak” anlamına gelen Latince kökenli bir sözcüktür.

Plastik cerrahi ameliyatları her yaş grubundaki hastalara yapılmaktadır. Çocuklarda dudak-damak yarıkları, doğum lekeleri, kepçe kulak, el anomalileri, parmaklarda yapışıklık, fazla parmak gibi doğumsal şekil bozuklukları; gençlerde meme deformiteleri, meme yokluğu, burun deformiteleri, çene şekil bozuklukları gibi gelişim bozuklukları; orta ve ileri yaşlarda ise yaşlanmanın genel etkileri ile ortaya çıkan sorunlarla ilgilenir. Hayvan ısırması, trafik ve iş kazaları, yanık, kapanmayan yaralar (yaralanma, şeker hastalığı, varis ve yatak yaraları vb), yüz siniri felci, deri tümörleri tüm yaş gruplarında görülen ve rekonstrüktif cerrahi uygulanarak tedavi edilen problemlerdir.

Nedeni ne olursa olsun, vücudun herhangi bir tarafındaki deri, deri altı, kas ve kemik dokularını içeren kayıpların onarımı, eksik doku ve organların tamamlanması veya görünüm ya da işlev bozukluğuna yol açan istenmeyen fazla dokuların vücuttan uzaklaştırılması için plastik cerrahi ameliyatları uygulanır. Hedef, vücudun işlevsel ve estetik bütünlüğünün sağlanmasıdır.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin ana dallarından biri estetik cerrahidir. İnsan bedenindeki olumsuz değişiklikler, kişinin günlük yaşamını etkileyebilir, estetik görünümünü ve ruh sağlığını bozabilir. Estetik cerrahi veya diğer adıyla kozmetik cerrahi vücudun normal yapılarının, kişinin görünümünü güzelleştirmek ve kendine güvenini artırmak amacıyla yeniden şekillendirilmesi girişimidir. Estetik cerrahide temel cerrahi teknik ve prensiplerine sadık kalınarak bir doku veya vücudun bir bölgesinin görünümünün daha güzel bir hale getirilmesi hedeflenir.

Güzellik tarih boyunca önemsenen ve üzerinde sıklıkla konuşulan bir konudur. Ancak son zamanlarda gelişen teknoloji ve değişen koşullar nedeniyle, görsel algılama ve güzellik önceki dönemlere göre çok daha fazla bir önem kazanmıştır. Hemcinslerine ve yaşıtlarına göre daha iyi görünüme sahip olmanın, kişiye birçok konuda avantajlar sağladığı günümüzde kabul edilen bir gerçektir.

 Vücudumuzu oluşturan unsurların düzgün ve birbirleriyle uyumlu olarak güzel görünmesine estetik bütünlük diyebiliriz. Gelişen cerrahi teknikler ve oluşan büyük bilgi birikimi estetik cerrahide önemli gelişmelere neden olmuştur. Estetik cerrahi girişimlerden sonra görsel alanda sağlanan ilerlemeyle kişinin kendine güveninde önemli oranda artma olmakta ve buna bağlı olarak yaşamının birçok alanında olumlu yansımaları görülmektedir.

Bununla birlikte “Estetik” ve “Rekonstrüktif” işlemler tam anlamı ile birbirinden ayrılamaz. Hasta ameliyat edilirken her iki açıdan da,  hem görünüm hem de işlevsel sorunlar birlikte değerlendirilir. Hastadaki mevcut soruna göre standart ameliyat yöntemlerine çok değişik modifikasyonlar uygulanabilir. Ancak bu modifikasyonların uygulanmasında bilimsel verilerin ışığında, temel cerrahi teknik ve prensiplerine sadık kalmak esastır.

Estetik cerrahinin sanat olduğuna dair doğru olmayan bazı iddialar vardır. Sanatın herkes tarafından kabul edilen net bir tanımı olmasa da bir duyguyu yaşayan insanın-sanatçının, o duyguyu bilerek ve isteyerek yaratıcı bir şekilde dışavurumu olarak tanımlanabilir. Sanatçının ruh hali istikrarlı olmayabilir ve ruhundaki dalgalanmaları gösterecek şekilde abartılı denebilecek ürünler verebilir. Halbuki estetik cerrahide ruh halimiz değil, bilimsel veriler ve temel cerrahi prensipler ile karar verip uygulama yaparız. Devamlı şekilde kendi yaptığımız ve meslektaşlarımızın yaptığı ameliyatların erken ve geç dönem sonuçlarını inceler, aramızda tartışır, bilimsel kaynakları düzenli olarak takip ederiz. Böylece sonucu belirleyen etkenlerin önemini bilimsel olarak saptarız. Sonuç olarak estetik cerrahi sanat olmayıp bilimsel kanıtlara dayanarak operasyonların yapıldığı bir cerrahi disiplindir.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanları toplumda kısaca Plastik Cerrah veya Estetik Cerrah olarak isimlendirilir. Ancak bu farklı isimlendirmeler maalesef “medikal estetik hekimi” veya “fasiyal plastik cerrah” gibi esasında olmayan uzmanlık isimleriyle bazı hekimlerin kendini Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı gibi göstermesine neden olabilmektedir. İçinde “plastik cerrahi”veya “estetik cerrahi” ibareleri geçen başka bir uzmanlık alanı yoktur. Hastaların estetik cerrahi müdahale öncesi mutlaka hekiminin uzmanlığını sorgulaması, onarılamayacak sorunları önceden önlemek için çok önemlidir.

Okuduklarınızla İlgili Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir