Telefon: (236) 444 424 / 2900  | Email: yavuz.kececi@gmail.com

Danıştay Kararı Botoks ve Dolgu için*


Danıştay, Sertifikalı Hekimlerin Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Yürürlükte iken Kazandıkları İleri Sürülen Sertifikaya Bağlı Tıbbi İşlemleri (Dolgu- Botoks vs..) Yapamayacaklarına Karar Vermiştir.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği olarak Türk Dermatoloji Derneği ile ortak, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Botox-Dermal Dolgu” konulu ve botoks, dermal dolgu ve benzeri uygulamaların yetki sahasına göre ilgili tabip ve uzman tabiplerin tıbbi uygulaması olarak ve sertifikalı hekimlerin Yönetmelik yürürlükte iken kazandıkları sertifikaya bağlı tıbbi işlemleri, hakları çerçevesinde yapabileceklerini belirten 19.10.2015 gün ve 3624 sayılı genelgenin iptali istemiyle Danıştay 15. Dairesi’nin E.2015/10115 sayılı dosyasında kayıtlı dava açılmıştır.

Danıştay 15. Dairesi 17.6.2016 günlü kararla yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmiştir. Kararın gerekçesinde,

– Danıştay 10. Dairesi’nin E.2005/7831 sayılı dosyada Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte düzenlenen sertifika ve sertifikalı tabip ibarelerinin Tıpta Uzmanlık Tüzüğü uyarınca uzman sıfatını kazanmamış pratisyen hekimlere dermatoloji uzmanlık dalına ilişkin tıbbi müdahalelerde bulunma yetkisi vermesi sebebiyle iptaline karar verdiği,
– Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği yürürlükten kaldıran Ayakta Teşhis ve Tedavi hizmeti sunulan sağlık kuruluşları Hakkında Yönetmeliği Geçici 4. maddesinin 4. fıkrası ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte sayılan tıbbi işlemlerin tamamının sertifika veya buna benzer yetki belgesine dayanılarak unvanlarda “estetik” veya bu anlama gelecek herhangi bir ibare kullanılmaksızın hekimlerin mesleğini icra sahasına göre tabip veya uzman tabipler tarafından yapılabileceğinin düzenlendiği,
– Bu düzenlemenin yürürlükten kaldırılan yönetmelik ile tanınmış olan hakları ortadan kaldırdığı ve hukuka uygun alınmış sertifikaların geçersiz sayıldığı, bu durumun ise kazanılmış hakları ihlal ettiği gerekçesiyle açılan iptal davasında Danıştay 10. Dairesi’nin E.2008/8135 sayılı dosyada yargı kararları ile saptanmış hukuka aykırılığın ortadan kaldırılması nedeniyle kazanılmış haktan söz edilemeyeceğinden davanın reddine karar verdği,
– Tüm yargı kararları birlikte değerlendirildiğinde sertifikalı hekimlerin Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik yürürlükte iken kazandıkları ileri sürülen sertifikaya bağlı tıbbi işlemleri yapamayacakları sonucuna ulaşıldığı
ifade edilmiştir.

Kararla birlikte sertifikalı hekimlerin Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik yürürlükte iken edindikleri sertifikaya dayanarak hak iddia edemeyecekleri, bu çerçevede sertifikaya dayanarak botoks-dermal dolgu işlemlerini gerçekleştiremeyecekleri ortaya konmuştur.

*Kaynak: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Okuduklarınızla İlgili Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz

One comment on “Danıştay Kararı Botoks ve Dolgu için*

Hi, this is a comment.
To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir