Telefon: (236) 444 424 / 2900  | Email: yavuz.kececi@gmail.com

HAKKIMDA

Doç.Dr.Yavuz Keçeci
Doç.Dr.Yavuz Keçeci

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanıyım. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesinde Doçent Öğretim Üyesi olarak çalışmaktayım.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyeti sonrası aynı fakültede Plastik Rekohstrüktif ve Estetik Cerrahi eğitimimi tamamlayarak uzman oldum. Sonrasında İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktor olarak çalıştım. Mesleksel aktivitelerimin yanıda bilimsel çalışmalarımı da burada tamamlayıp gerekli sınavları da vererk doçentlik akedemik ünvanını aldım. Sonrasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi oldum.
Kliniğimizde özellikle meme, burun ve yüz gençleştirme olmak üzere her tür estetik ameliyat üniversite hastanesi koşullarında hastalarımıza uygulanmaktadır.

Branşımız gereği estetik cerrahi yanında, onarım cerrahisi de işimizin bir parçasıdır. Kapanmayan yaralar, yüz yaralanmaları, deri kanserleri ve doğumsal anomalilerin de tedavisi kliniğimizde sıklıkla yapılmaktadır. Bu cerrahi işlemler sırasında mikrocerrahi teknikler de kullanılmaktadır.

Estetik Cerrahi Yaklaşımım: Doğal görünümün en iyi estetik görünüm olduğunu düşünmekteyim. Bu nedenle abartılı, estetik ameliyat olmuş görünümün çekici olmadığını hatta iticiu olduğunu düşünüyorum. Ameliyatımın hedefini olabildiğince doğal görünümü yakalamak olarak seçmekteyim. Tabi bu aşamada hastanın sağlığına zarar gelmemesi. sağlığın riske atılmaması en önemli prensibimdir.

Bilimsel Özgeçmişim:

Yavuz Keçeci “Estetik Cerrahi”

Sertifikalar:

Mikrocerrahi Sertifikası: Timisuara, Romanya, Ekim 1999

Türk Plastik Cerrahi Derneği Yeterlilik Belgesi, 2005

Üyelikleri:

Türk Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği

Yabancı Dili:

İngilizce ÜDS: 95 (2005)

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Yayınlanmış Makaleler:
Uluslararası Dergilerde:

Keçeci Y, Gencosmanoğlu R, Görken C, Çağdaş A. Facial cleft no. 30.
J Craniofac Surg. 1994 Sep;5(4):263-4.

Kececi Y, Gurler T, Gundogan H, Bilkay U, Cagdas A. Benign giant schwannoma located in the upper arm. Ann Plast Surg. 1997 Jul;39(1):100-2.

Bilkay U, Gurler T, Bilkay Ü, Görken C, , Argon M, Akın Y.Comparison of fixation methods in treating mandibular fractures: scintigraphic evaluation. J Craniofac Surg. 1997 Jul;8(4):270-3

Songur E, Mutluer S, , Alper M, Guner U, Totan S.Late results of hypertelorism correction. J Craniofac Surg. 1997 Jan;8(1):29-31.

Alper M, Bilkay U, , Celik N, Sabah D, Zileli M, Songur E.Transsacral usage of a pure island TRAM flap for a large sacral defect: a case report. Ann Plast Surg. 2000 Apr;44(4):417-21.

Kececi Y, Ozek C, Gurler T, Guner U, Celik N, Mutluer S, Songur E. Complications in craniofacial surgery: Turkish experience. J Craniofac Surg. 2000 Mar;11(2):168-71.

Yeniyol CO, Yener H, , Ayder AR. Microvascular replantation of a self amputated penis. Int Urol Nephrol. 2002;33(1):117-9.

Kececi Y, Sir E. Increasing versatility of the distally based sural flap. J Foot Ankle Surg. 2012 Sep-Oct;51(5):583-7.

Kececi Y, Sır E, Zengel B.Validation of the Turkish Version of the Breast Reduction Assessed Severity Scale,” Aesth Surg J 2013; 33: 66-74.

Kececi Y, Tasli FA, Yagci A, Sır E, Canpolat S, Vardar E. Histopathologic findings in breast reduction specimens. J Plast Surg Hand Surg. 2014 Apr;48(2):122-5.

Keçeci Y, Sır E, “Prediction of Resection Weight in Reduction Mammaplasty Based on Anthropometric Measurements”, Breast Care , “9”, 41-45 pp., Şubat-2014.

Kececi Y, Dağıstanlı S. Effects of breast reduction on pulmonary function. Int Surg 2014 Jul-Aug;99(4):300-4.

Tasli F, Vardar E, Argon A, Kabat T, Deniz S, Nart A,

Kececi Y, Ozsu S, Bilgir O. A Cost-Effective Method for Obtaining Standard Platelet-Rich Plasma. Wounds 2014; 26(8):207-213

Üçer O, Sir E, Güngör M, , Aksoy A, Gümüş B. Assessment of sexual function in women with macromastia and their partners. Rev Int Androl. 2015;13(3):82-85

Kececi Y, Argon A, Kebat T, Sir E, Gungor M, Vardar E. Basosquamous carcinoma: Is it an aggressive tumor?. J Plast Surg Hand Surg. 2015 49(2):107-11.

Kececi Y, Sir E, Güngör M. Patient-Reported Quality-of-Life Outcomes of Breast Reduction Evaluated With Generic Questionnaires and the Breast Reduction Assessed Severity Scale. Aesth Surg J 35(1): 45-48, 2015

Sir E, Üçer O, Güngör M, Aksoy A, , Gümüş B. Effect of reduction mammaplasty on sexual life. Ann Past Surg. 2016 Apr;76(4):376-8

Buhsem Ö, Aksoy A, , Sir E, Güngör M Increasing topical anesthetic efficacy with microneedle application. J Cosmet Laser Ther. 2016 Apr 22:1-3.

Ulusal Dergilerde:

Gencosmanoğlu R, Alper M, Yoleri L, Gurler T, , Özek C, Songur E, Akın Y. Serratus anterior kas flebi ile defekt onarımı. Türk Plastik Cerrahi Dergisi 2:101, 1994

Gurler T, Bilkay U, Çağdaş A. Meyer tekniğinin alt dudak rekonstrüksiyonlarındaki önemi. Ege Tıp Dergisi 34:111, 1995

Keçeci Y, Özek C, Gencosmanoğlu R, Songur E. Maksillofasiyal fraktürlerde miniplakların kullanımı. Ege Tıp Dergisi 35:73-76, 1996

Türköz R, , Sağban M. Vasküler greft infeksiyonunda greftin kurtarılması. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 4:42, 1996

Alper M, Görken C, Bilkay U, , Songur E. Early free flap coverage of high tension electrical injury. Medical Journal of Ege University 6(3-4): 101, 1996

Keçeci Y, Gürler T, Alper M, Gündoğan H, Güner U, Çağdaş A. Hızla büyüyen nörofibrom: bir von recklinghausen olgusu. Türk Plastik Cerrahi Dergisi 4:188, 1996

Önen A, Avcı BY, . Pektus Ekskavatum ve Pektus Karinatumun Cerrahi Düzeltilmesi. Heybeliada Tıp Bülteni 8 (1):18, 2002

Avcı BY, Önen A, . A case report: Lung adenocarsinoma with pulmonary aspergilloma. Turkish Respiratory Journal 5(1):43, 2004

Eliyatkin N, Karasu B, Selek E, Y, Postaci H. Memenin hızla büyüyen nodüler psödoanjiyomatöz stromal hiperplazisi: Olgu sunumu. Türk Patoloji Dergisi. 2011;27(3):249-53. doi: 10.5146/tjpath.2011.01083

Keçeci Y, Taşlı F, Sır E, Özkök G. Göz Kapağı Tümörlerinin İnsidansı. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2013; 21(2):20-23

Ersöz D, Vardar E, , Taşlı F, Top ÖE, Kızanoğlu H. Elde primer aktinomikozis: Antitenin nadir yerleşimi (olgu sunumu). İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2013; 17:250-253

Kongre Bildirileri:

Akın Y, Gürler T, Gencosmanoğlu R, Keçeci Y, Görken C, Bilkay U. Kondrokutanöz kompozit greft ve lokal flepler ile alar defektlerin onarımı. 15. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Eylül, 1993

Gencosmanoğlu R, Gürler T, Keçeci Y, Özek C, Songur E, Akın Y. Serratus Anterior Kas Flebi ile Defekt Onarımı. 15. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Eylül, 1993

Çankayalı R, Görken C, Keçeci Y, Akın Y. Rinoserebral Mukormikozis. 15. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Eylül, 1993

Gürler T, Alper M, Gencosmanoğlu R, Keçeci Y, Özek C, Songur E, Akın Y. Serbest auriküler heliks flebi.16.. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Ankara, Ekim, 1994

Totan S, Alper M, Çankayalı R, Keçeci Y, Songur E. Maksillofasiyal zıpkın yaralanması. 16. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Ankara, Ekim, 1994

Gencosmanoğlu R, Aktuğlu K, Alper M, Keçeci Y, Akın Y, Çağdaş A. Tibia açık fraktürlerinde İlizarov yöntemi ve rekonstrüktif mikrocerrahi. 16. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Ankara, Ekim, 1994

Gürler T, Keçeci Y, Bilkay U, Çağdaş A. Alt dudak defektlerinin onarımında Meyer tekniğinin yeri. 16. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Ankara, Ekim, 1994

Keçeci Y, Gençosmanoğlu R, Görken C, Çağdaş A. No 30 yüz yarığı. 16. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Ankara, Ekim, 1994

Gürler T, Bilkay U, Görken C, Keçeci Y, Gündoğan H, Songur E. Emniyet kemeri zorunluluğundan sonra kliniğimize başvuran fasiyal travmaların değerlendirilmesi. 17. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Girne, Eylül, 1995

Keçeci Y, Totan S, Doğan S, Gencosmanoğlu R, Özek C, Songur E. Ortagnatik cerrahinin geç dönem sonuçları: Sefalometrik değerlendirme. 17. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Girne, Eylül, 1995

Bilkay U, Gürler T, Görken C, Keçeci Y, Argon M, Bilkay Ü, Akın Y. Fasiyal fraktürlerde farklı tedavi yöntemlerinin iyileşmeye etkisi. 17. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Girne, Eylül, 1995

Alper M, Gürler T, Bilkay U, Keçeci Y, Sabah D, Songur E, Çağdaş A. Total sakrektomi defektinin transsacral TRAM flep ile onarımı. 19. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Antalya, Eylül, 1997

Gürler T, Alper M, Keçeci Y, Görken C, Akın Y, Çağdaş A. Subkutan serbest skapular flep ile yüz rekonstrüksiyonu. 19. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Antalya, Eylül, 1997

Songur E, Mutluer S, Keçeci Y, Alper M, Güner U, Totan S. Hipertelorizm cerrahi tedavisinde geç dönem sonuçlarımız. 19. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Antalya, Eylül, 1997

Keçeci Y, Gürler T, Alper M, Güner U, Çelik N, Mutluer S, Songur E. Kraniyofasiyal cerrahi komplikasyonlarımız. 19. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Antalya, Eylül, 1997

Gürler T, Keçeci Y, Bilkay U, Alpaydın T, Mutluer S, Songur E. Kraniyofasiyal yerleşimli Fibröz displazi olgularında otoklavize kemikle cerrahi tedavi. 19. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Antalya, Eylül, 1997

Kececi Y, Vardar E, Taşlı F, Demir S. Elde Aktinomiçes: Olgu sunumu. Kış Sempozyumu, Bursa, 2004

Sır E, Güngör M, Keçeci Y, Aksoy A. Meme Küçültme Ameliyatlarında Dren Kullanmak Gerekli mi? 34. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Antalya, Ekim, 2012

Taşlı F, Keçeci Y, Yağcı A, Özkök G, Canpolat S, Top ÖE, Sır E, Vardar E. Redüksiyon mammoplasti spesmenlerinde saptanan prekanseröz lezyonların sıklığı. 22. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Kasım, 2012

Ersöz D, Vardar E, Keçeci Y, Selek E, Eliyatkın N, Kızanoğlu H. Elde yumuşak doku aktinomikozisi: Olgu sunumu. 22. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Kasım, 2012

Kebat T, Argon A, Kızanoğlu H, Taşlı F, Öztürk R, Deniz S, Keçeci Y, Vardar E. Deri malignitelerinde tek merkez epidemiyoloji sonuçları. 22. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Kasım, 2012

Sır E, Yağcı A, Güngör M, Keçeci Y, Çiftçi B, Aksoy A. Küçültme mammaplasti materyalinin histopatolojik incelemesinde ortaya çıkan duktal karsinoma insitu. 34. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Ekim, 2013

Sir E, Keçeci Y, Aksol A, Güngör M. Küçültme mammaplasti ameliyatlarında rezeksiyon miktarının antropometrik ölçümlerle tahmini. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. Eylül 2014, Girne

Okuduklarınızla İlgili Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz

2 comments on “HAKKIMDA

Derya

Doktor bey merhaba ben 1 ay evvel yüzümden 4 tane ben aldirdim cerrahi yöntemle plastik cerrah yaptı işlemi benlerim çok küçüktü ve dikiş atılmadı sonrasında herhangi bi krem kullanmana gerek yok dedi doktor. Fakat 1 ay geçmesine rağmen belirgin çukurluklar ve kızarıklık var çok rahatsız edici bir görüntü oluştu sonrasında arayıp durumu anlattım doktorum dermatixsi jel kullan dedi yaklaşık 3 haftadır kullanıyorum ama çok fayda göremedim bu çukurluklar hala cok belirgin böyle kalır mı dolar mı dolması icin ne yapabilirim bana yardımcı olursanız çok sevinirim..

yavuzkececi_3n84jr5j

Cerrahi girişim sonrası oluşan izler zamanla kısmen düzelmektedir. Bu nedenle bir girişim yapmadan önce en az 6 ay beklenilmelidir. Sonrasında bir düzeltme gerekliliği ayrıca değerlendirilmelidir.

Comments are closed for this post !!